więcej

Wybory uzupełniające do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 11, zarządzone na dzień 13 czerwca 2021 r.

 • Wyniki wyborów

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KAI,ISZU II z dnia 14 czerwca 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 11, przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021 r.

Protokół z wyborów do Rady Gminy Miasta Nowe Skalmierzyce sporządzony 13 czerwca 2021 r. przez  Miejską Komisję Wyborczą w Nowych Skalmierzycach

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM sporządzone dnia 13 czerwca 2021 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Nowych Skalmierzycach.

 • Informacje ogólne

ZARZĄDZENIE NR 174/2021 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 11

ZARZĄDZENIE NR 92/2021 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 11

 • Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kaliszu II

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 13 września 2021 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących wwyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 11, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 11, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 19 kwietnia 2021 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 1 kwietnia 2021 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU II z dnia 24 marca 2021 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zarządzonych na dzień 16 maja 2021 r.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 12 marca 2021 r. o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 12 marca 2021 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 12 marca 2021 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 i składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Nowych Skalmierzycach

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców

 • Tworzenie komitetów wyborczych

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego

Wzory dokumentów dotyczących utworzenia komitetów wyborczych dostosowane do wyborów uzupełniających

 • Zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej

POSTANOWIENIE Nr 48/2021 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 20 września 2021 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 11, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r.

Postanowienie nr 22/2021 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach

POSTANOWIENIE NR 10/2021 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych /M. P. poz. 908 ze zm./

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

 • Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE Nr 48/2021 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 20 września 2021 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 11, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r.

POSTANOWIENIE NR 20/2021 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Fabianowie

Postanowienie nr 13/2021 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nowe Skalmierzyce

Uchwała nr 12/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych /M. P. poz. 338 ze zm./

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 • Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

IINFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE W OKRĘGU WYBORCZYM NR 11, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 CZERWCA 2021 R.

INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE W OKRĘGU WYBORCZYM NR 11 ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 16 MAJA 2021r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU II O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - wzór

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA

 • Zgłaszanie kandydatów na radnego

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na radnego

 • Wzory dokumentów

Wzory dokumentów dotyczące zgłaszania kandydatów na radnego dostosowane do wyborów uzupełniających

 

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  12-03-2021 16:13

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  12-03-2021 16:14

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  12-03-2021 16:15

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  12-03-2021 16:16

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  12-03-2021 16:21

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  12-03-2021 16:26

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  12-03-2021 16:30

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  12-03-2021 16:31

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  12-03-2021 16:42

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  13-03-2021 13:33

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  13-03-2021 13:35

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  15-03-2021 15:02

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  24-03-2021 14:26

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  24-03-2021 14:27

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  01-04-2021 16:04

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  06-04-2021 14:01

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  09-04-2021 13:49

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  19-04-2021 15:07

  Wprowadził:

  Przemysław Cichowicz

 • Data modyfikacji

  19-04-2021 15:19

  Wprowadził:

  Przemysław Cichowicz

 • Data modyfikacji

  22-04-2021 13:01

  Wprowadził:

  Przemysław Cichowicz

 • Data modyfikacji

  01-05-2021 15:50

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  01-05-2021 15:51

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  01-05-2021 15:53

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  06-05-2021 13:54

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  06-05-2021 13:59

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  20-05-2021 13:23

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  20-05-2021 15:18

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  27-05-2021 15:20

  Wprowadził:

  Przemysław Cichowicz

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 0:58

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 0:59

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 1:00

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 1:23

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 1:23

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  05-07-2021 16:06

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  13-09-2021 15:56

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  20-09-2021 15:37

  Wprowadził:

  Przemysław Cichowicz

 • Data modyfikacji

  20-09-2021 15:38

  Wprowadził:

  Przemysław Cichowicz

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij