AKTUALNOŚCI

 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 7 stycznia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 7 stycznia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach w toku kadencji w latach 2018-2023
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 7 stycznia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 7 stycznia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach w toku kadencji w latach 2018-2023
 • Terminarz wyborów oraz referendów lokalnych przeprowadzonych w trakcie kadencji 2018 - 2023
 • Zestawienie zmian w składach rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców i rad powiatów w trakcie kadencji 2018-2023

WYDARZENIA

 • Informacje dotyczące weryfikacji wyborcy w rejestrze wyborców
 • Wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego
 • 1 lutego - Światowy Dzień Wyborów
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur