• Ogłoszenie o naborze na stanowisko - KSIĘGOWA-KASJER W DELEGATURZE KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W KALISZU
    Zestawienie zmian w składach rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców i rad powiatów w trakcie kadencji 2018-2023
  • Terminarz wyborów oraz referendów lokalnych przeprowadzonych w trakcie kadencji 2018 - 2023
    DYŻURY URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH POWOŁANYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE DZIAŁANIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I i II
  • Wybory samorządowe w 2018 r.
    Wykaz urzędników wyborczych powołanych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu
  • Wykaz komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach oraz referendach lokalnych w toku kadencji w latach 2014-2018, zobowiązanych do przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu sprawozdań finansowych