więcej

Wybory przedterminowe Wójta Gminy Żelazków zarządzone na dzień 10 lipca 2022 r.

POSTANOWIENIE Nr 40/2022 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 8 września 2022 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Żelazków zarządzonych na dzień 10 lipca 2022 r.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I z dnia 25 lipca 2022 r. o wynikach wyborów przedterminowych Wójta Gminy Żelazków przeprowadzonych w dniu 10 lipca 2022 r. oraz w dniu 24 lipca 2022 r.

 • Wyniki głosowania w dniu 24 lipca 2022 r.

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATÓW NA WÓJTA - OBWÓD NR 1

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATÓW NA WÓJTA - OBWÓD NR 2

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATÓW NA WÓJTA - OBWÓD NR 3

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATÓW NA WÓJTA - OBWÓD NR 4

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATÓW NA WÓJTA - OBWÓD NR 5

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATÓW NA WÓJTA - OBWÓD NR 6

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATÓW NA WÓJTA - OBWÓD NR 7

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATÓW NA WÓJTA - OBWÓD NR 8

 • Wyniki głosowania w dniu 10 lipca 2022 r.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie z dnia 11 lipca 2022 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Żelazków w dniu 24 lipca 2022 r.

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATÓW NA WÓJTA - OBWÓD NR 1

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATÓW NA WÓJTA - OBWÓD NR 2

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATÓW NA WÓJTA - OBWÓD NR 3

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATÓW NA WÓJTA - OBWÓD NR 4

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATÓW NA WÓJTA - OBWÓD NR 5

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATÓW NA WÓJTA - OBWÓD NR 6

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATÓW NA WÓJTA - OBWÓD NR 7

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATÓW NA WÓJTA - OBWÓD NR 8

 • Informacje ogólne

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Żelazków

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Żelazków w województwie wielkopolskim

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Żelazków w województwie wielkopolskim

 • Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kaliszu I

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 22 czerwca 2022 r. o przeprowadzeniu ponownego losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych nr 4 i nr 7

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 czerwca 2022 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych oraz o przeprowadzeniu losowania

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 26 maja 2022 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I z dnia 25 maja 2022 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Żelazków zarządzonych na dzień 10 lipca 2022 r.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 2 maja 2022 r.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 2 maja 2022 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Żelazków zarządzonych na dzień 10 lipca 2022 r.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 2 maja 2022 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Żelazków zarządzonych na dzień 10 lipca 2022 r.

 • Tworzenie komitetów wyborczych

Wykaz komitetów wyborczych utworzonych w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Żelazków, zarządzonych na dzień 10 lipca 2022 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego

Wzory dokumentów dotyczących utworzenia komitetów wyborczych dostosowane do wyborów przedterminowych wójta

 • Zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych /M. P. poz. 908 ze zm./

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

 • Gminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie

POSTANOWIENIE NR 34/2022 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie

POSTANOWIENIE NR 23/2022 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie

 • Obwodowe komisje wyborcze

POSTANOWIENIE NR 29/2022 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany postanowienia nr 26/2022 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Żelazków

POSTANOWIENIE NR 26/2022 Komisarza Wyborczego w Ka»szu I z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powolania obwodowych komisji wyborczych w gminie Żelazków

 • Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 12/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego  2019 r.  w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych /M. P. poz. 338 ze zm./

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 • Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH PRZEDTERMINOWYCH WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 LIPCA 2022 R.

INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH PRZEDTERMINOWYCH WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 LIPCA 2022 R.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - wzór

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

 • Zgłaszanie kandydatów na wójta

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta

Wzory dokumentów dotyczące zgłaszania kandydatów dostosowane do wyborów przedterminowych wójta

 

 

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  02-05-2022 16:19

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  02-05-2022 16:19

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  02-05-2022 16:21

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  02-05-2022 16:39

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  02-05-2022 16:44

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  02-05-2022 16:47

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  02-05-2022 16:53

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  02-05-2022 16:54

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  02-05-2022 16:55

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  02-05-2022 17:07

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  02-05-2022 17:09

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  02-05-2022 17:21

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  02-05-2022 17:32

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  02-05-2022 17:33

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  02-05-2022 17:35

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  04-05-2022 13:46

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  05-05-2022 16:25

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  05-05-2022 16:28

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  05-05-2022 16:30

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  06-05-2022 14:05

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  06-05-2022 14:10

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  06-05-2022 14:15

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  06-05-2022 14:15

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  06-05-2022 15:20

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  06-05-2022 15:29

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  06-05-2022 15:37

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  06-05-2022 15:48

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  06-05-2022 15:49

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  06-05-2022 15:51

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  06-05-2022 15:59

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  06-05-2022 16:00

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  23-05-2022 15:21

  Wprowadził:

  Przemysław Cichowicz

 • Data modyfikacji

  23-05-2022 15:25

  Wprowadził:

  Przemysław Cichowicz

 • Data modyfikacji

  23-05-2022 15:26

  Wprowadził:

  Przemysław Cichowicz

 • Data modyfikacji

  24-05-2022 16:06

  Wprowadził:

  Przemysław Cichowicz

 • Data modyfikacji

  25-05-2022 9:22

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  26-05-2022 16:12

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  26-05-2022 16:21

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  31-05-2022 11:42

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  20-06-2022 16:55

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  20-06-2022 16:56

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  20-06-2022 16:57

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  20-06-2022 16:58

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  22-06-2022 12:45

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  22-06-2022 12:45

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  22-06-2022 16:40

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  22-06-2022 16:41

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  24-06-2022 15:11

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  24-06-2022 15:36

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 3:05

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 3:07

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  15-07-2022 14:29

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  15-07-2022 14:32

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  25-07-2022 0:47

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  25-07-2022 0:51

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  25-07-2022 0:54

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  25-07-2022 0:56

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  09-09-2022 15:18

  Wprowadził:

  Przemysław Cichowicz

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij