Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniach 16 i 30 listopada 2014 r.

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 15 lutego 2016 r.

o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniach 16 i 30 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 146 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że do złożenia sprawozdania finansowego zobowiązane były 33 komitety wyborcze, uczestniczące w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniach 16 i 30 listopada 2014 r. Sprawozdania finansowe złożyło 31 komitetów wyborczych.

Państwowa Komisja Wyborcza zbadała przedłożone sprawozdania i, zgodnie z art. 144 § 1 Kodeksu wyborczego, postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 8 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2) przyjąć, wskazując na uchybienia, sprawozdania 18 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;

3) odrzucić sprawozdania 5 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281,  z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281.

Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 15 lutego 2016 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Koalicyjny Komitet Wyborczy Centrolewica Razem

2. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

4. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5. Komitet Wyborczy Rycerze Maryi

6. Komitet Wyborczy Stronnictwa Patriotycznego Polski i Polonii

7. Komitet Wyborczy Stronnictwo Demokratyczne

8. Komitet Wyborczy Związku Sybiraków

Załącznik nr 2

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM NA UCHYBIENIA

1. Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

Wskazane uchybienia polegają na prowadzeniu rachunkowości niezgodnie z wymogami ustawowymi oraz na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego.

2. Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Wskazane uchybienie polega na prowadzeniu rachunkowości niezgodnie z wymogami ustawowymi.

3. Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu.

4. Komitet Wyborczy „Nowa Polska”

Wskazane uchybienia polegają na złożeniu sprawozdania z naruszeniem terminu ustawowego oraz na niedołączeniu do sprawozdania opinii i raportu biegłego rewidenta.

5. Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Wskazane uchybienia polegają na prowadzeniu rachunkowości niezgodnie z wymogami ustawowymi oraz na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego.

6. Komitet Wyborczy Oburzeni

Wskazane uchybienia polegają na prowadzeniu rachunkowości niezgodnie z wymogami ustawowymi, na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

7. Komitet Wyborczy Partia Demokratyczna – demokraci.pl

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu.

8. Komitet Wyborczy Partia Libertariańska

Wskazane uchybienia polegają na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego oraz na złożeniu sprawozdania z naruszeniem terminu ustawowego.

9. Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Wskazane uchybienia polegają na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

10. Komitet Wyborczy Polsko-Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu.

11. Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu, niewprowadzeniu do umowy rachunku bankowego komitetu wszystkich wymaganych ustawowo zastrzeżeń oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

12. Komitet Wyborczy Ruch Autonomii Śląska

Wskazane uchybienia polegają na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego, na prowadzeniu rachunkowości niezgodnie z wymogami ustawowymi oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

13. Komitet Wyborczy Samoobrona Odrodzenie

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu, na prowadzeniu rachunkowości niezgodnie z wymogami ustawowymi oraz na złożeniu sprawozdania z naruszeniem terminu ustawowego.

14. Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Wskazane uchybienie polega na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego.

15. Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Wolność

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu, na prowadzeniu rachunkowości niezgodnie z wymogami ustawowymi, na przyjęciu środków wpłaconych w formie gotówkowej oraz na złożeniu sprawozdania z naruszeniem terminu ustawowego.

16. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Wskazane uchybienia polegają na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego, na pozyskiwaniu środków po dniu wyborów, na przyjęciu środków od osoby, której obywatelstwo i miejsce zamieszkania nie zostało ustalone oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

17. Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Patriotyzm Solidarność

Wskazane uchybienia polegają na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego, na prowadzeniu rachunkowości niezgodnie z wymogami ustawowymi, na błędnym ustaleniu, że komitet ma nadwyżkę pozyskanych środków nad wydatkami, na przyjęciu środków wpłaconych w formie gotówkowej oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

18. Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego

Wskazane uchybienie polega na prowadzeniu rachunkowości niezgodnie z wymogami ustawowymi.

Załącznik nr 3

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY ODRZUCONE

1. Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek wydatkowania przez komitet środków przed przyjęciem przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia o jego utworzeniu, przyjęcia przez komitet niedozwolonych korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym oraz nieudzielenia wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej, co uniemożliwiło stwierdzenie, czy Komitet Wyborczy nie pozyskiwał przychodów z niedozwolonych ustawowo źródeł oraz nie wydatkował środków na cele niezwiązane z wyborami.

2. Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez komitet niedozwolonych korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym.

3. Komitet Wyborczy Samoobrona

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek sfinansowania zakupów na rzecz komitetu ze środków osób fizycznych.

4. Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia środków od osoby fizycznej.

5. Komitet Wyborczy Twój Ruch

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek sfinansowania zakupów na rzecz komitetu ze środków osób fizycznych.

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  15-04-2016 13:20

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  15-04-2016 15:12

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij