Wybory uzupełniające do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 5, zarządzone na dzień 13 czerwca 2021 r.

 • Wyniki wyborów

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KAI,ISZU II z dnia 14 czerwca 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 5, przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021 r.

Protokół z wyborów do Rady Gminy Miasta Nowe Skalmierzyce sporządzony 13 czerwca 2021 r. przez  Miejską Komisję Wyborczą w Nowych Skalmierzycach

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM sporządzone dnia 13 czerwca 2021 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Nowych Skalmierzycach.

 • Informacje ogólne

ZARZĄDZENIE NR 176/2021 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 5

ZARZĄDZENIE NR 139/2021 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 5

ZARZĄDZENIE NR 15/2021 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 5

ZARZĄDZENIE NR 569/2020 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 5

ZARZĄDZENIE NR 535/2020 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 5

POSTANOWIENIE NR 506/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU II z dnia 7 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

ZARZĄDZENIE NR 422/2020 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 5

 • Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kaliszu II

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 6 września 2021 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących wwyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 5, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 6 maja 2021r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 5, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021r.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 1 kwietnia 2021r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 5, zarządzonych na dzień 9 maja 2021r.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 5, zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021r.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU II z dnia 2 listopada 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU II z dnia 15 października 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU II z drńa 6 października 2020 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 22 września 2020 r. o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 22 września 2020 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 22 września 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Nowych Skalmierzycach

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców

Tworzenie komitetów wyborczych

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego

Wzory dokumentów dotyczących utworzenia komitetów wyborczych dostosowane do wyborów uzupełniających

 • Zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej

POSTANOWIENIE Nr 47/2021 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 20 września 2021 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 5, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r.

POSTANOWIENIE NR 19/2021 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmian w skladzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach

POSTANOWIENIE NR 513/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany postanowienia nr 511/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 19 października 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach

Postanowienie nr 511/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 19 października 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych /M. P. poz. 908 ze zm./

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

 • Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE Nr 47/2021 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 20 września 2021 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 5, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r.

POSTANOWIENIE NR 16/2021 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Nowe Skalmierzyce

POSTANOWIENIE NR 522/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Nowe Skalmierzyce

Postanowienie nr 514/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Nowe Skalmierzyce

Uchwała nr 12/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych /M. P. poz. 338 ze zm./

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 • Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE W OKRĘGU WYBORCZYM NR 5, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 CZERWCA 2021 R.

INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE W OKRĘGU WYBORCZYM NR 5, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 MAJA 2021 R.

INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE W OKRĘGU WYBORCZYM NR 5, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 11 KWIETNIA 2021r.

INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE W OKRĘGU WYBORCZYM NR 5, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 24 STYCZNIA 2021r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU II O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - wzór

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA

 • Zgłaszanie kandydatów na radnego

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na radnego

 • Wzory dokumentów

Wzory dokumentów dotyczące zgłaszania kandydatów na radnego dostosowane do wyborów uzupełniających

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  22-09-2020 16:25

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  22-09-2020 16:53

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  22-09-2020 17:01

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  22-09-2020 17:04

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  22-09-2020 17:06

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  22-09-2020 17:08

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  23-09-2020 13:43

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  28-09-2020 17:39

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  28-09-2020 18:00

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  06-10-2020 14:36

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  06-10-2020 14:37

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  15-10-2020 15:43

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  15-10-2020 15:44

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  15-10-2020 15:45

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  19-10-2020 17:20

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  02-11-2020 11:12

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  02-11-2020 17:38

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  09-11-2020 7:44

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  19-11-2020 14:09

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  19-11-2020 14:21

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  20-11-2020 14:50

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  20-11-2020 15:08

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  20-11-2020 15:09

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  07-12-2020 10:36

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  09-12-2020 9:52

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  15-12-2020 16:41

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  15-12-2020 16:44

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  16-12-2020 15:34

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  16-12-2020 15:37

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  18-12-2020 13:49

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  18-12-2020 13:54

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  20-01-2021 7:05

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  20-01-2021 15:42

  Wprowadził:

  Przemysław Cichowicz

 • Data modyfikacji

  20-01-2021 15:49

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  20-01-2021 15:50

  Wprowadził:

  Przemysław Cichowicz

 • Data modyfikacji

  21-01-2021 15:26

  Wprowadził:

  Przemysław Cichowicz

 • Data modyfikacji

  21-01-2021 15:28

  Wprowadził:

  Przemysław Cichowicz

 • Data modyfikacji

  21-01-2021 18:25

  Wprowadził:

  Przemysław Cichowicz

 • Data modyfikacji

  22-01-2021 15:16

  Wprowadził:

  Przemysław Cichowicz

 • Data modyfikacji

  22-01-2021 15:17

  Wprowadził:

  Przemysław Cichowicz

 • Data modyfikacji

  22-01-2021 15:20

  Wprowadził:

  Przemysław Cichowicz

 • Data modyfikacji

  31-03-2021 15:00

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  01-04-2021 15:57

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  01-04-2021 16:20

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  09-04-2021 7:35

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  09-04-2021 14:00

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  28-04-2021 17:53

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  01-05-2021 15:55

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  01-05-2021 15:55

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  06-05-2021 13:45

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  06-05-2021 13:48

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  14-05-2021 16:41

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  20-05-2021 13:23

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 1:15

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 1:16

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 1:25

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  05-07-2021 16:07

  Wprowadził:

  Paweł Lańduch

 • Data modyfikacji

  06-09-2021 15:21

  Wprowadził:

  Przemysław Cichowicz

 • Data modyfikacji

  20-09-2021 15:40

  Wprowadził:

  Przemysław Cichowicz

 • Data modyfikacji

  20-09-2021 15:41

  Wprowadził:

  Przemysław Cichowicz

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij