• PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 36 NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW
    Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 36
  • PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW SENATORA W OKRĘGACH WYBORCZYCH NR 94, 95, i 96
    Załącznik do protokołu wyników wyborów w okręgu nr 36