• Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
    Postanowienie nr 28/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 18 marca w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Łęce Opatowskiej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
  • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie podziału na stałe obwody głosowania
    Postanowienie nr 27/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 18 marca w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Laskach w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
  • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego