• Tworzenie komitetów wyborczych
    Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych na obszarze Komisarzy Wyborczych w Kaliszu I i II