WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE ZGŁASZANIEM KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH STANOWIĄ ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDNIEJ UCHWAŁY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ I DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM:

- OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM KOMITETU WYBORCZEGO PARTII POLITYCZNEJ STANOWIĄ ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDNIEJ INFORMACJI PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ I DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM:

- TWORZENIE KOMITETU WYBORCZEGO PARTII POLITYCZNEJ

WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM KOALICYJNEGO KOMITETU WYBORCZEGO STANOWIĄ ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDNIEJ INFORMACJI PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ I DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM:

- TWORZENIE KOALICYJNEGO KOMITETU WYBORCZEGO

WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM KOALICYJNEGO KOMITETU WYBORCZEGO STANOWIĄ ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDNIEJ INFORMACJI PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ I DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM:

TWORZENIE KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW

WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE ZGŁASZANIEM LIST KANDYDATÓW NA POSŁÓW W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANOWIĄ ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDNIEJ INFORMACJI PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ I DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM:

- ZGŁASZANIE LIST KANDYDATÓW NA POSŁÓW

WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE ZGŁASZANIEM KANDYDATÓW NA SENATORÓW W WYBORACH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANOWIĄ ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDNIEJ INFORMACJI PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ I DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM:

- ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA SENATORÓW

WZORY DOKUMENTÓW DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH SĄ DOSTĘPNE POD ADRESEM:

- WZORY DOKUMENTÓW DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WZORY DOKUMENTÓW DLA MĘŻÓW ZAUFANIA SĄ DOSTĘPNE POD ADRESEM:

- WZORY DOKUMENTÓW DLA MĘŻÓW ZAUFANIA

WZORY DOKUMENTÓW DLA OBSERWATORÓW SPOŁECZNYCH SĄ DOSTĘPNE POD ADRESEM:

- WZORY DOKUMENTÓW DLA OBSERWATORÓW SPOŁECZNYCH

 Rejestr zmian
  • Data utworzenia07-03-2016 19:47
    Wprowadził:
  • Data modyfikacji11-10-2019 8:21
    Wprowadził:Kamil Gierasiński