• Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach
    Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych
  • Zasady prowadzenia rachunkowości przez partię polityczną