• Komunikat Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudnia 2010 r.
    Limity wydatków komitetów wyborczych których zawiadomienia o utworzeniu przyjęła Państwowa Komisja Wyborcza.
  • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie postępowania z nadwyżką środków pozyskanych przez komitet wyborczy nad poniesionymi wydatkami (ZKF-703-37/10) Warszawa, dnia 25 listopada 2010 r.
    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 listopada 2010 r. dotyczące prowadzenia kampanii wyborczej w okresie między pierwszym a ponownym głosowaniem i gospodarki finansowej komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta (ZKF-703-35/10) Warszawa, dnia 22 listopada 2010 r.
  • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie kampanii wyborczej prowadzonej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (ZKF-703-12/10) Warszawa, 20 września 2010 r.
  • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2012 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniach 21 listopada i 5 grudnia 2010 r.