• Rada Powiatu Jarocińskiego - zmiana w składzie w okręgu wyborczym nr 1
  Rada Miejska Kalisza - zmiana w składzie w okręgu wyborczym nr 1
 • Rada Powiatu Kaliskiego - zmiana w składzie w okręgu wyborczym nr 5
  Rada Powiatu Krotoszyńskiego - zmiana w składzie w okręgu wyborczym nr 1
 • Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego - zmiana w składzie w okręgu wyborczym nr 2
  Rada Powiatu Ostrowskiego - zmiana w składzie w okręgu wyborczym nr 2
 • Rada Powiatu Kaliskiego - zmiana w składzie w okręgu wyborczym nr 5
  Rada Powiatu Kępińskiego - zmiana w składzie w okręgu wyborczym nr 2
 • Rada Miejska Kalisza - zmiana w składzie w okręgu wyborczym nr 4
  Rada Powiatu Krotoszyńskiego - zmiana w składzie w okręgu wyborczym nr 1