• Rada Powiatu w Pleszewie - wygaśnięcie mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 1
  Rada Powiatu Ostrowskiego - zmiana w składzie w okręgu wyborczym nr 6
 • Rada Powiatu w Pleszewie - zmiana w składzie w okręgu wyborczym nr 1
  Rada Powiatu Kaliskiego - zmiana w składzie w okręgu wyborczym nr 3
 • Rada Powiatu Kaliskiego - zmiana w składzie w okręgu wyborczym nr 2
  Rada Powiatu Kaliskiego - zmiana w składzie w okręgu wyborczym nr 2
 • Rada Miejska w Jarocinie - zmiana w składzie w okręgu wyborczym nr 1
  Rada Miejska w Jarocinie - zmiana w składzie w okręgu wyborczym nr 1
 • Rada Miejska Kalisza - zmiana w składzie w okręgu wyborczym nr 2
  Rada Powiatu Ostrowskiego - zmiana w składzie w okręgu wyborczym nr 3