• Wzory dokumentów w przedterminowych wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta
    Wzory dokumentów w wyborach uzupełniających w trakcie kadencji
  • WYBORY SAMORZĄDOWE - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r.
    WYBORY SAMORZĄDOWE - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r.