• Wzory dokumnetów w wyborach uzupełniających w trakcie kadencji
    WYBORY SAMORZĄDOWE - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r.
  • WYBORY SAMORZĄDOWE - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r.