• Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 18 sierpnia 2005 r.
    Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 18 sierpnia 2005 r.
  • Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
    Wyniki głosowania i wyniki wyborów
  • Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu RP w okręgu nr 36
    Wyniki głosowania w wyborach do Senatu RP w okręgu nr 35