• Obwieszczenia Starostów, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast o podziale gmin i powiatów na okręgi wyborcze