• Wnioski dotyczące zmian w obwodach głosowania - 2019
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kaliszu I w sprawie podziału gmin na stałe obwody głosowania
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w sprawie podziału gmin na stałe obwody głosowania
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kaliszu I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
    Zmiany siedzib stałych obwodów głosowania
  • Podziały gmin i powiatów na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania