• Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu
  • Wykaz komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach w toku kadencji 2006-2010 zobowiązanych do przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu sprawozdań finansowych wraz z informacją o decyzji Komisarza Wyborczego w sprawie przedłożonego sprawozdania
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 24 listopada 2009 r.