• Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 21 września 2010 r.
  Limity wydatków komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu przyjął Komisarz Wyborczy w Kaliszu
 • Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 29 października 2010 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 26 października 2010 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 19 października 2010 r.
  Wykaz zarejestrowanych list przez terytorialne komisje wyborcze na obszarze Komisarza Wyborczego w Kaliszu
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kaliszu w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 5 października 2010 r.
  Wykaz złożonych Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych