• Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2007 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
    Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 17 września 2007 r.
  • Informacja dla wyborcy
    Wykaz siedzib i numerów obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospoitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
  • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 3 października 2007 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów