• Zestawienie wyników głosowania w wyborach do Senatu RP w dniu 25 października 2015 r. na obszarze okręgu wyborczego nr 96 w układzie obwodów głosowania
  Zestawienie wyników głosowania w wyborach do Senatu RP w dniu 25 października 2015 r. na obszarze okręgu wyborczego nr 95 w układzie obwodów głosowania
 • Zestawienie wyników głosowania w wyborach do Senatu RP w dniu 25 października 2015 r. na obszarze okręgu wyborczego nr 94 w układzie obwodów głosowania
  Zestawienie wyników głosowania w wyborach do Sejmu RP w dniu 25 października 2015 r. w okręgu wyborczym nr 36 w układzie obwodów głosowania
 • Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 36
  Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym na obszarze Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu
 • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 96
  Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 95
 • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 94
  Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym na listy kandydatów na posłów na obszarze Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu