Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kotlin w okręgu wyborczym nr 12, zarządzone na dzień 1 marca 2020 r.
 • Informacje ogólne

Postanowienie nr 705/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Zarządzenie nr 563/2019 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kotlin w okręgu wyborczym nr 12

 • Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kaliszu I

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 grudnia 2019 r. o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 grudnia 2019 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Kotlinie

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 grudnia 2019 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Parzewie

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 8 stycznia 2020 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kotlin zarządzonych na dzień 1 marca 2020r.

 • Tworzenie komitetów wyborczych

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego

Wzory dokumentów dotyczących utworzenia komitetów wyborczych dostosowane do wyborów uzupełniających

 • Zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej

Postanowienie nr 6/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kotlinie

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych /M. P. poz. 908 ze zm./

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

 • Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr 12/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych /M. P. poz. 338 ze zm./

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 • Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - wzór

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzpełniających do Rady Gminy Kotlin

 • Zgłaszanie kandydatów na radnego

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na radnego

Wzory dokumentów dotyczące zgłaszania kandydatów na radnego dostosowane do wyborów uzupełniających

Rejestr zmian
 • Data utworzenia20-12-2019 10:53
  Wprowadził:Monika Majas
 • Data modyfikacji20-01-2020 16:13
  Wprowadził:Paweł Lańduch