Komunikat Komisarza Wyborczego w Kalisz II z dnia 5 grudnia 2019r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rychtal w okręgu wyborczym nr 13, zarządzonych na dzień 8 września 2019r.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia05-12-2019 15:43
    Wprowadził:Przemysław Cichowicz
  • Data modyfikacji05-12-2019 15:45
    Wprowadził:Przemysław Cichowicz