Informacja o wyborze oferty na usługę utrzymania porządku i czystości pomieszczeń Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu

Dotyczy: zamówienia publicznego na usługę utrzymania porządku i czystości pomieszczeń Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu, numer sprawy: DKL-PU/63/2019.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia12-12-2019 15:14
    Wprowadził:Przemysław Cichowicz
  • Data modyfikacji12-12-2019 15:21
    Wprowadził:Przemysław Cichowicz