• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
    Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  • Zmiany siedzib stałych obwodów głosowania