Okręg nr 1 - Informacja z dnia 24 listopada 2004 r. o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 lipca 2004 r.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia17-03-2016 13:20
    Wprowadził:Bartosz Goździk