• Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na zamówienie "Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu