Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 14 września 2006 r.

KOMUNIKAT

 

Komisarza Wyborczego w Kaliszu

z dnia 14 września 2006 r.

 

 

Komisarz Wyborczy w Kaliszu wykonujący zadania wyborcze na obszarze swej właściwości terytorialnej obejmującej powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski i miasto na prawach powiatu Kalisz w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na 12 listopada 2006 r.,

podaje do publicznej wiadomości,

że przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych i zgłoszenia do składów terytorialnych komisji wyborczych:

1/ Powiatowych Komisji Wyborczych: w Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Pleszewie, Ostrzeszowie, Ostrowie Wielkopolskim;

2/ Miejskich Komisji Wyborczych: w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, Sulmierzycach, Grabowie nad Prosną, Jarocinie, Kępnie, Żerkowie, Koźminie Wielkopolskim, Krotoszynie, Mikstacie, Nowych Skalmierzycach, Odolanowie, Ostrzeszowie, Pleszewie, Raszkowie, Stawiszynie, Zdunach, Kobylinie;

3/ Gminnych Komisji Wyborczych: w Baranowie, Blizanowie, Bralinie, Brzezinach, Cekowie Kolonii, Choczu, Gołuchowie, Czerminie, Dobrzycy, Doruchowie, Gizałkach, Godzieszach Wielkich, Czajkowie, Jaraczewie, Kobylej Górze, Kotlinie, Koźminku, Kraszewicach, Łęce Opatowskiej, Liskowie, Mycielinie, Opatówku, Ostrowie Wielkopolskim, Żelazkowie, Rozdrażewie, Przygodzicach, Rychtalu, Sieroszewicach, Sośniach, Szczytnikach, Trzcinicy, Perzowie.

 

Zawiadomienia i zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego w Kaliszu ul. Staszica 47A w godzinach urzędowania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu od 730 do 1530 w dni robocze oraz w dniu 23 września 2006 r. /sobota/ od 730 do 1200.

Ostateczny termin przyjmowania zawiadomień i zgłoszeń upływa 25 września 2006 r.

 

   Sposób zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych oraz wzory wymaganych dokumentów określa informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2006 r.   o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów samorządu terytorialnego.

Sposób zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych oraz wzory wymaganych dokumentów określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych     i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy.

Informacja i uchwała są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl. Można je również uzyskać w siedzibach urzędów Gmin/Miast oraz w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu ul. Staszica 47A, wejście B.

/-/ Marian Raszewski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:30-01-2016 3:18
    Wprowadził:Bartosz Goździk