Wybory przedterminowe Burmistrza Stawiszyna zarządzone na dzień 9 lutego 2020 r.
 • Informacje ogólne

Postanowienie  Nr 704/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I  z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Stawiszyna w województwie wielkopolskim

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Stawiszyna  w województwie wielkopolskim

 • Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kaliszu I

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 grudnia 2019 r.  o liczbie mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 grudnia 2019 r.  o miejscu i terminie przyjmowania  zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 grudnia 2019 r.  o sposobie zgłaszania kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiszynie

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 grudnia 2019 r.  o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 grudnia 2019 r.  w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 31 grudnia 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach przedterminowych Burmistrza Stawiszyna zarządzonych na dzień 9 lutego 2020 r.

 • Tworzenie komitetów wyborczych

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego

Wzory dokumentów dotyczących utworzenia komitetów wyborczych dostosowane do wyborów przedterminowych burmistrza

 • Zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.  w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych /M. P. poz. 908 ze zm./

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

 • Miejska Komisja Wyborcza w Stawiszynie

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 2 stycznia 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiszynie oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składu Komisji.

Postanowienie nr 2/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiszynie

Postanowienie nr 4/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 2/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiszynie

 • Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 12/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego  2019 r.  w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych /M. P. poz. 338 ze zm./

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 • Obwodowe Komisje Wyborcze

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 21 stycznia 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składu komisji.

Postanowienie nr 8/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Stawiszyn

 • Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - wzór

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

 • Zgłaszanie kandydatów na burmistrza

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta

Wzory dokumentów dotyczące zgłaszania kandydatów dostosowane do wyborów przedterminowych burmistrzaRejestr zmian
 • Data utworzenia11-12-2019 12:45
  Wprowadził:Justyna Przybył
 • Data modyfikacji24-01-2020 14:46
  Wprowadził:Aleksandra Kłosińska