• Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 7 stycznia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach w toku kadencji w latach 2018-2023
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 7 stycznia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • Zestawienie zmian w składach rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców i rad powiatów w trakcie kadencji 2018-2023
    Terminarz wyborów oraz referendów lokalnych przeprowadzonych w trakcie kadencji 2018 - 2023