• Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 16 stycznia 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach przedterminowych Burmistrza Kobylina, zarządzonych na dzień 1 października 2017 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kobylinie w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 14 stycznia 2018 r.
  • Wykaz komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach oraz referendach lokalnych w toku kadencji w latach 2014-2018, zobowiązanych do przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu sprawozdań finansowych
    Terminarz wyborów oraz referendów lokalnych przeprowadzonych w trakcie kadencji 2014 - 2018
  • Zestawienie zmian w składach rad powiatów i miasta na prawach powiatu Kalisz w trakcie kadencji 2014-2018