• Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 4 lipca 2017 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Jarocinie, zarządzonych na dzień 5 marca 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Baranów w okręgu wyborczym nr 1 zarządzone na dzień 23 lipca 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w okręgu wyborczym nr 7 zarządzone na dzień 25 czerwca 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Mikstacie w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 4 czerwca 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 12, zarządzonych na dzień 9 kwietnia 2017 r.
  Wykaz komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach oraz referendach lokalnych w toku kadencji w latach 2014-2018, zobowiązanych do przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu sprawozdań finansowych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 20 czerwca 2016 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniach 16 i 30 listopada 2014 r.
  Terminarz wyborów oraz referendów lokalnych przeprowadzonych w trakcie kadencji 2014 - 2018
 • Zestawienie zmian w składach rad powiatów i miasta na prawach powiatu Kalisz w trakcie kadencji 2014-2018