• Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kobylinie w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 14 stycznia 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 24 października 2017 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, zarządzonych na dzień 25 czerwca 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Mikstacie w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 10 grudnia 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Koźminek w okręgu wyborczym nr 15 zarządzone na dzień 26 listopada 2017 r. - wybory nie zostaną przeprowadzone.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim w okręgu wyborczym nr 3 zarządzone na dzień 5 listopada 2017 r.
  Wykaz komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach oraz referendach lokalnych w toku kadencji w latach 2014-2018, zobowiązanych do przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu sprawozdań finansowych
 • Terminarz wyborów oraz referendów lokalnych przeprowadzonych w trakcie kadencji 2014 - 2018
  Zestawienie zmian w składach rad powiatów i miasta na prawach powiatu Kalisz w trakcie kadencji 2014-2018