AKTUALNOŚCI

 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 marca 2017 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulmierzycach, zarządzonych na dzień 4 grudnia 2016 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 marca 2017 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Krotoszynie, zarządzonych na dzień 27 listopada 2016 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w okręgu wyborczym nr 7 zarządzone na dzień 25 czerwca 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Mikstacie w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 4 czerwca 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Jarocinie w okręgu wyborczym nr 6, zarządzone na dzień 5 marca 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 12, zarządzonych na dzień 9 kwietnia 2017 r.
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory"
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 20 czerwca 2016 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniach 16 i 30 listopada 2014 r.
 • Wykaz komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach oraz referendach lokalnych w toku kadencji w latach 2014-2018, zobowiązanych do przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu sprawozdań finansowych
 • Terminarz wyborów oraz referendów lokalnych przeprowadzonych w trakcie kadencji 2014 - 2018
 • Zestawienie zmian w składach rad powiatów i miasta na prawach powiatu Kalisz w trakcie kadencji 2014-2018
 • Dzień wolny od pracy - 2 maja 2017 r.

WYDARZENIA

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" na obszarze Delegatury KBW w Kaliszu
 • Wyniki pierwszego etapu konkursu "Wybieram Wybory" na obszarze Delegatury KBW w Kaliszu
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur