AKTUALNOŚCI

 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 16 marca 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego, uczestniczącego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kobylinie, zarządzonych na dzień 14 stycznia 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 16 marca 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego, uczestniczącego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim, zarządzonych na dzień 5 listopada 2017 r.
 • Postanowienie Nr 2/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Baranów
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 20 czerwca 2016 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniach 16 i 30 listopada 2014 r.
 • Wykaz komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach oraz referendach lokalnych w toku kadencji w latach 2014-2018, zobowiązanych do przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu sprawozdań finansowych
 • Terminarz wyborów oraz referendów lokalnych przeprowadzonych w trakcie kadencji 2014 - 2018
 • Zestawienie zmian w składach rad powiatów i miasta na prawach powiatu Kalisz w trakcie kadencji 2014-2018

WYDARZENIA

 • Wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego
 • 1 lutego - Światowy Dzień Wyborów
 • Informacja dla uczestników II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram wybory"
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur