• Wybory uzupełniające do Rady Gminy i Miasta Odolanów w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 20 stycznia 2019 r.