• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kotlin w okręgu wyborczym nr 12, zarządzone na dzień 1 marca 2020 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rychtal w okręgu wyborczym nr 13 zarządzone na dzień 8 września 2019 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kraszewice w okręgu wyborczym nr 1 zarządzone na dzień 30 czerwca 2019 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sieroszewice w okręgu wyborczym nr 15 zarządzone na dzień 14 kwietnia 2019 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy i Miasta Odolanów w okręgu wyborczym nr 1 zarządzone na dzień 14 kwietnia 2019 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy i Miasta Odolanów w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 20 stycznia 2019 r.