Zestawienie zmian w składach rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców i rad powiatów w trakcie kadencji 2018-2023
L.p. Nazwa Rady Nr okręgu Nazwisko i imię radnego,
którego mandat wygasł
Data wygaśnięcia mandatu Skrót nazwy
komitetu wyborczego
Przyczyna
wygaśnięcia
mandatu
Data obsadzenia mandatu Imię i nazwisko
wstępującego radego
1. Rada Miejska w Kępnie 2 Piotr Paweł Psikus
31 października 2018 r. KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE art. 383 § 1 pkt 6 14 listopada 2018 r. Irena Maria Sadek
2. Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego
3

Beata Małgorzata Klimek

31 października 2018 r. Komitetu Wyborczego Wyborców Beaty Klimek Przyjazne Miasto art. 383 § 1 pkt 6 14 listopada 2018 r. Mateusz Jan Nycek
3. Rada Miejska w Krotoszynia
2
Franciszek Marszałek
31 października 2018 r. KOMITETU WYBORCZEGO POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE art. 383 § 1 pkt 6 14 listopada 2018 r. Joanna Jarocka
4. Rada Miejska w Pleszewie
2 Arkadiusz Wojciech Ptak 31 października 2018 r. KOMITETU WYBORCZEGO MIŁOŚNICY ZIEMI PLESZEWSKIEJ art. 383 § 1 pkt 6 14 listopada 2018 r. Jolanta Magdalena Molska
5. Rada Miasta Kalisza
4 Krystian Wojciech Kinastowski 7 listopada 2018 r. KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW WSZYSTKO I SAMORZĄDNY ZGODNIE DLA KALISZA art. 383 § 1 pkt 6 14 listopada 2018 r. Marian Durlej
6. Rada Miejska Ostrzeszów
2 Patryk Jędrowiak 8 listopada 2018 r. KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW BEZPARTYJNI DLA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ art. 383 § 1 pkt 6 19 listopada 2018 r. Jacek Skórski
7. Rada Powiatu Jarocińskiego 1 Bartosz Walczak 14 listopada 2018 r. KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZIEMIA JAROCIŃSKA RAZEM art. 383 § 1 pkt 4 27 listopada 2018 r. Janina Zofia Nicke
8.
Rada Miejska w Jarocinie
2 Michał Franciszek Sołtys 20 listopada 2018 r. KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZIEMIA JAROCIŃSKA RAZEM art. 383 § 1 pkt 4 4 grudnia 2018 r.
Karolina Magdalena Wielińska-Kuś
9. Rada Miejska w Pleszewie 1 Andrzej Józef Jędruszek 27 listopada 2018 r. KOMITETU WYBORCZEGO MIŁOŚNICY ZIEMI PLESZEWSKIEJ art. 383 § 1 pkt 4 11 grudnia 2018 r. Dorota Maria Żarnowska
10. Rada Miejska w Jarocinie 1 Katarzyna Małgorzata Szymkowiak 27 listopada 2018 r. KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW KATARZYNY SZYMKOWIAK art. 383 § 1 pkt 4 11 grudnia 2018 r. Tomasz Klauza
11. Rada Miasta Kalisza 3 Grzegorz Daniel Kulawinek 4 grudnia 2018 r. KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW WSZYSTKO I SAMORZĄDNY ZGODNIE DLA KALISZA art. 383 § 1 pkt 4 18 grudnia 2018 r. Karolina Wioleta Sadowska
12. Rada Powiatu Jarocińskiego 1 Henryk Stefan Szymczak 1 kwietnia 2019 r. KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ art. 383 § 1 pkt 4 30 kwietnia 2019 r. Marta Bożena Bierła
13. Rada Miasta Kalisza 2 Stanisław Kazimierz Paraczyński 28 maja 2019 r. KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW WSZYSTKO I SAMORZĄDNY ZGODNIE DLA KALISZA art. 383 § 1 pkt 4 26 czerwca 2019 r. Tomasz Ryszard Bezen
14. Rada Powiatu Ostrowskiego 6 Dariusz Sebastian Berek 25 czerwca 2019 r. KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA art. 383 § 1 pkt 5
29 lipca 2019 r. Rafał Jerzy Walkow
15. Rada Miasta Kalisza 1 Karolina Monika PAWLICZAK 17 października 2019 r. KKW SLD LEWICA RAZEM art. 383 § 1 pkt 6
13 listopada 2019 r.
Łukasz Piotr WŁODAREK
16. Rada Miasta Kalisza 1 Janusz Andrzej PĘCHERZ 17 października 2019 r. KWW WSZYSTKO I SAMORZĄDNY ZGODNIE DLA KALISZA art. 383 § 1 pkt 6 13 listopada 2019 r. Grzegorz Stanisław CHWIAŁKOWSKI
17. Rada Powiatu w Ostrzeszowie
2 Katarzyna SÓJKA 17 października 2019 r. KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ art. 383 § 1 pkt 6 14 listopada 2019 r. Joanna Magdalena KRZYŻAŃSKA-HYŁKA
Rejestr zmian
  • Data utworzenia16-11-2018 16:46
    Wprowadził:Paweł Lańduch
  • Data modyfikacji14-11-2019 17:21
    Wprowadził:Paweł Lańduch