• Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Mikstacie i Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat przed upływem kadencji