• Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu w sprawie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach uzupełniających, przedterminowych, ponownych, referendach w sprawie odwołania organów gminy oraz o miejscu i czasie ich ud
    Wykaz komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających w kadencji 2002-2006