• Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 17 kwietnia 2012 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 19 września 2011 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu
 • Wykaz komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., zobowiązanych do przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu sprawozdania finansowego
  Wykaz komitetów, które nie dopełniły obowiązku złożenia sprawozdania lub złożyły sprawozdanie po terminie
 • Wykaz komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach w toku kadencji 2010-2014 zobowiązanych do przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu sprawozdań finansowych wraz z informacją o decyzji Komisarza Wyborczego w sprawie przedłożonego sprawozdania
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu