• Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 25 maja 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego, uczestniczącego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Koźminek, zarządzonych na dzień 26 listopada 2017 r.
  Wykaz komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach oraz referendach lokalnych w toku kadencji w latach 2014-2018, zobowiązanych do przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu sprawozdań finansowych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 16 marca 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego, uczestniczącego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kobylinie, zarządzonych na dzień 14 stycznia 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 16 marca 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego, uczestniczącego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim, zarządzonych na dzień 5 listopada 2017 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 22 lutego 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego, uczestniczącego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mikstacie, zarządzonych na dzień 10 grudnia 2017 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 16 stycznia 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach przedterminowych Burmistrza Kobylina, zarządzonych na dzień 1 października 2017 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 24 października 2017 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, zarządzonych na dzień 25 czerwca 2017 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 4 września 2017 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Baranów, zarządzonych na dzień 23 lipca 2017 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 7 sierpnia 2017 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, zarządzonych na dzień 9 kwietnia 2017 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 4 lipca 2017 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Jarocinie, zarządzonych na dzień 5 marca 2017 r.