• Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 14 września 2006 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 14 września 2006 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 26 września 2006 r.
    Postanowienie Nr 19/06 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 28 września 2006 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 12 października 2006 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu
  • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 23 października 2006 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach rad gmin i rad powiatów