Komunikat Komisarza Wyborczego w Kalisz II z dnia 5 grudnia 2019r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego, uczestniczącego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kraszewice w okręgu wyborczym nr 1, zarządzonych na dzień 30 czerwca 2019r.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia05-12-2019 15:42
    Wprowadził:Przemysław Cichowicz
  • Data modyfikacji05-12-2019 15:44
    Wprowadził:Przemysław Cichowicz