• Informacja o zmianie godzin dyżuru Komisarza Wyborczego w Kaliszu I w dniu 19 czerwca 2019 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie losowania pierwszeństwa do obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Kalisza
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kraszewice w okręgu wyborczym nr 1 zarządzone na dzień 30 czerwca 2019 r.
  Wykaz komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r., zobowiązanych do przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu I sprawozdań finansowych
 • Wykaz komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r., zobowiązanych do przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu II sprawozdań finansowych
  Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 7 stycznia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach w toku kadencji w latach 2018-2023
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 7 stycznia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach w toku kadencji w latach 2018-2023
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 7 stycznia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Zestawienie zmian w składach rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców i rad powiatów w trakcie kadencji 2018-2023