• Informacja o odwołaniu dyżuru Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w dniu 20 stycznia br.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kotlin w okręgu wyborczym nr 12, zarządzone na dzień 1 marca 2020 r.
 • Informacja o wyborze oferty na usługę utrzymania porządku i czystości pomieszczeń Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu
  Przedterminowe wybory burmistrza Stawiszyna zarządzone na dzień 9 lutego 2020 r.
 • WYNIKI NABORU NA STANOWISKO - RADCA W DELEGATURZE KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W KALISZU
  POSTANOWIENIE NR 705/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Kotlin
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kalisz II z dnia 5 grudnia 2019r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rychtal w okręgu wyborczym nr 13, zarządzonych na dzień 8 września 2019r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kalisz II z dnia 5 grudnia 2019r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego, uczestniczącego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kraszewice w okręgu wyborczym nr 1, zarządzonych na dzień 30 czerwca 2019r.
 • W dniach od 6 do 13 grudnia 2019 r. funkcję Komisarza Wyborczego w Kaliszu I będzie pełnił Pan Adam Plichta - Komisarz Wyborczy w Kaliszu II.
  Zmiana godzin dyżuru Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w dniu 5 grudnia br.