• Informacja o przedłużeniu naboru - INFORMATYK W DELEGATURZE KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W KALISZU
  Ogłoszenie o naborze na stanowisko - INFORMATYK W DELEGATURZE KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W KALISZU
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I o zastępstwie
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie losowania pierwszeństwa do obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Kalisza
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kraszewice w okręgu wyborczym nr 1 zarządzone na dzień 30 czerwca 2019 r.
  Wykaz komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r., zobowiązanych do przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu I sprawozdań finansowych
 • Wykaz komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r., zobowiązanych do przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu II sprawozdań finansowych
  Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 7 stycznia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach w toku kadencji w latach 2018-2023
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 7 stycznia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach w toku kadencji w latach 2018-2023