AKTUALNOŚCI

 • Wykaz komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach oraz referendach lokalnych w toku kadencji w latach 2014-2018, zobowiązanych do przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu sprawozdań finansowych
 • Terminarz wyborów oraz referendów lokalnych przeprowadzonych w trakcie kadencji 2014 - 2018
 • Zestawienie zmian w składach rad powiatów i miasta na prawach powiatu Kalisz w trakcie kadencji 2014-2018

WYDARZENIA

 • Informacje dotyczące weryfikacji wyborcy w rejestrze wyborców
 • Wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego
 • 1 lutego - Światowy Dzień Wyborów
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur