• ZARZĄDZENIE NR 31/2019 SZEFA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zakresu i sposobu udostępniania przez Krajowe Biuro Wyborcze informacji publicznej