• Wzory dokumentów w wyborach przedterminowych Burmistrza Kobylina
    WYBORY SAMORZĄDOWE - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r.
  • Wzory dokumentów w wyborach przedterminowych Burmistrza Sulmierzyc
    WYBORY SAMORZĄDOWE - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r.
  • WYBORY SAMORZĄDOWE - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r.
    Wzory dokumentów dotyczące wyborów uzupełniających w kadencji 2014-2018