• Informacja o wyborze oferty
    Ogłoszenie o ponownym wszczęciu postępowania na zamówienie pn.: "Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu"
  • Informacja o unieważnieniu postępowania - dotyczy zamówienia publicznego na usługę utrzymania porządku i czystości pomieszczeń Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu, numer sprawy DKL-PU/33/2017
    Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na zamówienie "Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu