• Wykaz komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach oraz referendach lokalnych w toku kadencji w latach 2014-2018, zobowiązanych do przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu sprawozdań finansowych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 16 stycznia 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach przedterminowych Burmistrza Kobylina, zarządzonych na dzień 1 października 2017 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 24 października 2017 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, zarządzonych na dzień 25 czerwca 2017 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 4 września 2017 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Baranów, zarządzonych na dzień 23 lipca 2017 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 7 sierpnia 2017 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, zarządzonych na dzień 9 kwietnia 2017 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 4 lipca 2017 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Jarocinie, zarządzonych na dzień 5 marca 2017 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 marca 2017 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulmierzycach, zarządzonych na dzień 4 grudnia 2016 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 marca 2017 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Krotoszynie, zarządzonych na dzień 27 listopada 2016 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 24 stycznia 2017 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, zarządzonych na dzień 23 października 2016 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 18 stycznia 2017 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bralin, zarządzonych na dzień 16 października 2016 r.