• Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 4 lipca 2017 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Jarocinie, zarządzonych na dzień 5 marca 2017 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 marca 2017 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulmierzycach, zarządzonych na dzień 4 grudnia 2016 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 marca 2017 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Krotoszynie, zarządzonych na dzień 27 listopada 2016 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 24 stycznia 2017 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, zarządzonych na dzień 23 października 2016 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 18 stycznia 2017 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bralin, zarządzonych na dzień 16 października 2016 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 15 listopada 2016 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Szczytniki, zarządzonych na dzień 28 sierpnia 2016 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 20 września 2016 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach przedterminowych Burmistrza Sulmierzyc, zarządzonych na dzień 5 czerwca 2016 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 15 lipca 2016 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Baranów w okręgu nr 11, zarządzonych na dzień 17 kwietnia 2016 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 7 lipca 2016 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego pełnomocnika inicjatora referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Baranów przed upływem kadencji
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 20 czerwca 2016 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniach 16 i 30 listopada 2014 r.