• Komisarz Wyborczy w Kaliszu
  Wojciech VOGT

  sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu

  Komisarz Wyborczy w Kaliszu pełni dyżur we wtorki w godzinach od 12:00 – 14:00.
  Komisarz pełni dyżur w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu:

   ul. Staszica 47a, 62-800 Kalisz, wejście B (II piętro)
  tel. (62) 7538880, fax (62) 7538889
  adres e-mail: kal-kom@kbw.gov.pl

  Data powołania
  20.08.2013

  Data zakończenia kadencji
  20.08.2018

  Właściwość terytorialna

  powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski; miasto na prawach powiatu: Kalisz.