• Kwartalne informacje o stanie rejestru wyborców w 2017 r.
    Kwartalne informacje o stanie rejestru wyborców w 2016 r.
  • Kwartalne informacje o stanie rejestru wyborców w 2015 r.
    Kwartalne informacje o stanie rejestru wyborców w 2014 r.
  • Kwartalne informacje o stanie rejestru wyborców w 2013 r.
    Kwartalne informacje o stanie rejestru wyborców w 2012 r.
  • Kwartalne informacje o stanie rejestru wyborców w 2011 r.